Historie

Logens spæde start skal findes tilbage i 1955, hvor 6 brøder fra broderloge nr. 35

Concordia, alle hjemmehørende i Høng og Gørlev, besluttede at danne en Odd

Fellow klub, hvor de kunne mødes lokalt.

 

Klubben voksede hurtig, og i 1966 stiftede man Odd fellow foreningen "Løve

Herred", med det formål at danne en ny loge.

Det var oprindelig målet, at denne loge skulle ligge i Gørlev- Høng området.

da de fleste brødre kom herfra.

 

På grund af de relative store etableringsomkostninger - ikke mindst en passende

bygning - enedes man senere om , at starte den nye loge i Slagelse og der indgå

et bygningsfællesskab med de to daværende loger, hvilket blev resultatet.

 

Stiftelsen af logen blev foretaget den 28. april 1979, og broderloge nr. 106 Hellig Anders

har i dag ca. 59 medlemmer.